Program studiów

 

Kluczowa część programu studiów posiada akredytację wymaganą przez ICF, co umożliwia słuchaczom przystąpienie do egzaminu certyfikującego tej organizacji. W programi studiów między innymi:

 

Wprowadzenie do coachingu

 • Podstawowe założenia coachingu
 • Podstawowe narzędzia w coachingu – mocne pytania, feedback, zadania – ćwiczenia praktyczne
 • Sesja kontraktowa w coachingu
 • Lingwistyka
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w coachingu
 • Parafraza, echo, dostrojenie, podsumowanie
 • Sugestie, presupozycje, nominalizacje
 • Praca z dylematem
 • Praca z Subiektywną Mapą Sytuacji
 • Metafora jako technika coachingowa
 • Metoda Walta Disneya
 • Metoda SPP

 

 Coaching na tle innych dyscyplin

 • Poznawanie mapy percepcyjno-logicznej człowieka. Repetytorium na podstawie modelu poziomów logicznych Batesona/Diltsa/Learego/Bennewicza - Góra Lodowa
 • Miejsce przekonań i definicja przekonań na tle systemu poznawczego człowieka 

 

 Przekonania jako software naszej osobowości

 • Siła przekonań i ich znaczenie dla budowania obrazu naszej codzienności
 • Ćwiczenia z użyciem modeli lingwistycznych

 

 Użycie metafory w coachingu do pracy z przekonaniami

 • Zapętlające się historie, jako technika narracyjna w coachingu
 • Technika wszystkich technik, czyli jak pracować bez użycia klasycznych narzędzi coachingowych na zasobach klienta

 

 Model ericksonowski pracy z przekonaniami

 • Od pacingu do leadingu ericksonowskiego – przyłączeni do wzorca klienta
 • Przeramowanie przekonania
 • Rozkruszanie z użyciem pytań

 

 Model Byron Katie

 • Założenia modelu B. Katie
 • Ćwiczenia indywidualnie na tle grupy

 

 Założenia Racjonalnej Terapii Zachowań

 • Maxi C. Maultstby – twórca RTZ i jego koncepcja
 • Wykorzystania RTZ w coachignu
 • ABCD emocji
 • Siła i znaczenie przeramowania
 • Ćwiczenie indywidualne z użyciem modelu RTZ

 

Prowokatywność jako metoda pracy z przekonaniami

 • Podejście F. Farellego i jego założenia
 • Zasady etyki i ekologii przy stosowaniu technik prawokatywnych
 • Przygotowanie klienta i coacha – scentrowanie, budowa zasobnego stanu

 

Metoda Integracji Zasobów [ R. Dilts]

 • Wykorzystanie metafory i empatii
 • Budowanie osobistych zasobów w oparciu o autorytety
 • Mechanizm auto kreacji, czyli autoautorytet 

 

Wybrane kompetencje coacha według standardów ICF – aktywne słuchanie

 • Wyrażanie entuzjazmu i zainteresowania
 • Zadawanie pytań pomocniczych
 • Empatia, podsumowania, parafrazy, powtórzenia
 • Poziomy słuchania

 

 Zadawanie trudnych pytań

 • Pytania otwarte i zamknięte
 • Pytania alternatywne, wymagające wyjaśnień, oceny, opisu, zaangażowania, zmiany perspektywy działania, planowania, pogłębiające

 

Zawieranie kontraktu z klientem

 • Wspólna analiza potrzeb klienta
 • Dotychczasowe tempo rozwoju, a plany na przyszłość
 • Zaplanowanie wspólnej pracy
 • Określenie miejsca, czasu, warunków
 • Ustalenie metody sprawdzenia postępów

 

 Budowanie relacji z klientem opartych na zaufaniu

 • „Smart Trust” – odrzucanie bycia naiwnym lub zbyt podejrzliwym 
 • 13 zachowań lidera godnego zaufania

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Używanie metafor, analogii, porównań, przenośni w komunikacji bezpośredniej

 

 Rozliczanie efektów coachingu

 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Podsumowanie efektów i postępów
 • Wskazanie błędów i sposobów korekty
 • Wzmocnienie nabytych umiejętności
 • Wzmocnienie motywacji klienta

 

 Metody mierzenia efektywności coachingu – cztero-stopniowa skala Kirkpatryka,

 • Poziom reakcji
 • Poziom uczenia się
 • Poziom zmiany zachowań
 • Poziom wpływu

 

 Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha

 • Akredytacja ICF (International Coach Federation) - wymagania przystąpienia do egzaminu

 

 

Kadra